Засідання Медичної Ради

14 березня 2019 року відбулося засідання Медичної Ради КНП «Жовтоводська міська лікарня» по підсумкам роботи закладу за 2018 рік та визначенню завдань колективу на 2019 рік.

З основним питанням виступила в.о.начальника Тарасьєва Н.М, вичерпний матеріал був наданий в інтepaктив-ній фopмі у вигляді мультимедійної презентації.

У виступах завідувачі відділеннями та підрозділів підвели підсумки роботи та окреслили основні проблеми та завдання по розвитку  служб. На жаль, незважаючи на запрошення. на засіданні медичної ради  були відсутні адміністрація  міста та  керівник міського відділу ОЗ. По результатам розглянутих питань про стан здоров’я населення міста, обсяг надання медичних послуг поліклінікою та стаціонаром, проблеми фінансового та кадрового забезпечення, визначені найближчі та перспективні напрямки роботи в межах реформування вторинної медичної допомоги.

Аналіз демографічних показників здоров’я населення міста за 2018 рік вказує на несприятливі тенденції:

-народжуваність знизилася до  7,1 на 10 тис. нас, що є найнижчим рівнем за останні 3 роки – в  2017 – 7,8, 2016 – 8,6; по ВООЗ – «низька, недостатня для відтворення населення»; смертність зросла до 18,5 на 10 тис. нас., в 2017 – 18,3; 2016 – 17,9, по ВООЗ- «середня»;

-у 2018р. народилося 292 немовляти (2017 р – 357), померло 765 осіб (2017 р- 770);

-в результаті перевищення у 2,6 рази кількість померлих над кількістю народжених, природний рух має стабільно негативну динаміку і складає мінус 11,4;

-демографічне навантаження на 1000 осіб працездатного віку високе і становить 863,9;

Серед показників розповсюдженості та захворюваності хвороб спостерігається збільшення захворюваності на туберкульоз, онкологічні захворювання, хвороби нервової системи, травми та отруєння, залишається на рівні, що перевищує середньобласні, поширеність інфекційних хвороб, захворювань крові, розладу психіки та поведінці, ішемічної та цереброваскулярних хвороб, хвороб органів травлення та сечостатевої системи.

Таким чином, з аналізу свідчить, що стан здоров’я населення обумовлений зниженням життєвого рівня, наявністю негативних соціально – економічних факторів та поширенням шкідливих звичок. Покращення та перспектива залежить від майбутніх тенденцій соціально – економічного розвитку міста, підвищення рівня життя населення та, в певній мірі, від ефективності дій налагодженої системи охорони здоров’я первинного та вторинного рівня надання медичної допомоги населенню міста.

Показники діяльності КНП «Жовтоводська міська лікарня» за 2018 рік задовільні, обсяг наданих медичних послуг населенню з тенденцією до зростання.

Порівняння обсягу та показників роботи традиційно проводиться з середньоодласними, а також, з містами,  які схожі з нашим містом по наявному населенню, структурі захворюваності та забезпеченню стаціонарною допомогою – м. Покров та  м. Марганець

 Основні показники діяльності по поліклініці:

– виконано 190000 відвідувань до лікарів спеціалістів (без урахування терапевтів та педіатрів), крім того, до стоматологів – 34733, з приводу профогляду у відділенні на спец коштах -13 870;

-число відвідувань на 1 мешканця- 8,8, майже, на рівні середньо обласного показника – 9,0, вище ніж по м.Марганець –7,7 та м.Покров- 8,2;

 – охоплення профоглядами складає 100%, оглянуто 7401 осіб, виявлення  захворювань при профоглядах – в 35,6%, що перевищує середньо обласний показник – 29%;

– кількість проведених амбулаторних операцій по поліклініці – 2234 операцій, відповідно – 460,0 на 10 тис нас., що на рівні середньо обласних (510,3), та вище ніж по деяким містам області: м. Марганець – 254,0, м. Кам’янське – 388,4, м. Новомосковськ – 383,6.

По результатам роботи та показникам амбулаторної допомоги при здачі річного звіту обласними фахівцями зауважень не виказано.

Показники діяльності стаціонару задовільні та свідчать про раціональне використання ресурсів:

 ліжковий фонд стаціонару ДЗ СМСЧ -9 залишився без змін і на 01.01.2019 року складає 195 ліжок,забезпеченість ліжками на 10 тис. нас. 40,2, що нижче ніж середній показник по містах області – 64,2, по області – 79,2. Як і раніше,  це один із найнижчих показників забезпечення ліжками, нижче лише у м. Тернівка – 32,2 на 10 т.н; у м. Покров – 205 ліжок, у м. Марганець – 210 ліжок;

 – з 01.04.2018 скорочені ліжка  в інфекційному відділенні та розгорнуто 5 ліжок для паліативної терапії;

кількість пролікованих хворих майже не змінилася, проліковано  7160 (6987 виписаних та 173 померлих) проти 7198 (7044 виписаних та 154 померлих) у 2017р., що вище, ніж по м.Покров – 6084, м. Марганець – 6821хворий;

–   індикатори використання ресурсів залишаються на оптимальному рівні, свідчать про раціональність та  інтенсифікацію використання ліжка та характеризуються як кращі ніж середній по містам області: робота ліжка – 321 днів , на рівні обласного показнику  – 323, оберт ліжка-  36,7, що перевищує обласний – 30,1, середнє перебування – 8,7, що один з найнижчих по області та  нижче обласного – 10,4;

 по м. Марганець: робота – 308,2, оберт- 32,4,середнє перебування- 9,5;

 по м. Покров: робота – 301,7,оберт –29,7 середнє перебування – 10,2.

– кількість проведених операцій – 2048, що на 80 операцій менше ніж у попередньому році – 2128 операція, на 10 тис нас складає 420,8, нижче ніж середньо обласний – 494,5. Але при зрівнянні, кількість операцій по закладу в 2 рази більше ніж по м. Покров – 1102, м. Марганець – 1112;  порівняння показнику операцій на 10 тис нас. з іншими містами області свідчить, що рівень оперативної роботи у закладі достатньо високий, на 5 місці серед усіх міст.

Число операцій на 10 тис. нас.: м. Кривій Ріг – 662,7, м. Кам’янське – 539,7, м. Дніпро – 462,0, м.Павлоград – 484,4, м.Новомосковськ – 434,8 мiкополь-376,5 м.Покров-266,5м.Першотравенськ-250,5 м.Марганець-231,5 мiльногiрськ –201,4.

-число прийнятих пологів за 2018 рік зменшилося до 378 ( за рахунок закриття пологових ліжок на місяць, в 2017 році – 465 пологів), але на 1,0 тис. жінок фертильного населення складає 36,5 що вище ніж показник по області – 28,4, та в 1,6 рази перевищує кількість пологів у м. Покров-231пологів та м. Марганець-233 пологів.

Абсолютна кількість  пологів по містам області: м.Кривій Ріг –5789, м.Кам’янське –1715, м.Дніпро – 4916,

м.Павлоград – 1387, м.Нiкополь – 1003,  м.Новомосковськ – 38,  м.Покров-231,м.Першотравенськ- 242, м.Марганець-233 пологів, м.Вiльногiрськ – 38 пологів.

Звернуто увагу на те, що при високому обсягу надання медичної допомоги, кадрова забезпеченість закладу нижче, ніж по містах області: забезпеченість в цілому штатними посадами на 10 тис нас.- 145,3, при обласному по містах – 186,3; посадами лікарів –  35,4, при обласному – 39,9; медичних сестер – 53,8 при обласному – 70,8, молодшого персоналу – 25,0 при обласному – 36,8, іншого персоналу – 30,0 при обласному – 36,9. Тобто, з меншими ресурсними витратами у закладі надається більший обсяг медичних послуг, що свідчить про інтенсифікацію.

Певну увагу на засіданні було надано питанню щодо використанню бюджетних коштів по всім напрямкам діяльності, перш за все, на заробітну плату та придбання обладнання тощо. Були виказані слова подяки на адресу міської адміністрації та особисто міському голові Абрамову В.В. за допомогу в проведенні процесу перетворення  закладу в два відокремлених КНП, міському депутатському корпусу за підтримку в виділенні бюджетних коштів на проведення ремонтів та проекти майбутніх реконструкцій споруд лікувального закладу, тощо.

Серед основних найближчих завдань визначено: в межах реформування вторинної меддопомоги упорядкування взаємодій та розмежування функцій з КНП «ЦПМСД», підготовка до укладення договору з НСЗУ на надання діагностичних послуг безкоштовних для населення, відпрацювання напрямків щодо відповідності функціональних потужностей лікарні інтенсивного лікування,  виконання планових ресурсних показників, збереження обсягу надання медичних послуг та підвищення якості надання меддопомоги.

                                                          Адміністрація КНП «Жовтоводська міська лікарня»