Профспілка

З утворенням в 1951 році МСО-19 (СМСЧ-9) були створені дві профспілкові організації.
В одну профспілкову організацію входили:
– Управління МСО-9, СЕС, аптеки, санаторій-профілакторій.
Головами профкому в різні періоди часу були:
Спиридонова Л.Ф., Нікітеева Д.А.
Друга профспілкова організація включала в себе членів профспілки, які працюють у відділеннях стаціонару, поліклінічних підрозділах, допоміжних відділеннях і службах.
Головами профкому були: Горбань П.В. з 1963-1981, Помпік Т.Г. з 1982-1986рр., з жовтня 1986 – Онанченко В.Г.
У 1988 році дві профспілкові організації були реорганізовані в єдину профспілкову організацію СМСЧ-9, яка входила до складу групкома профспілки № 12, нині Східну об’єднану організацію профспілки (ВООП) очолює профспілкову організацію – Онанченко В.Г..
У структурі профсозной організації – 34 профспілкові групи, які об’єднують у собі 928 членів профспілки.
Поточну роботу проводить профком у складі 9-ти чоловік.

  • Основні напрями діяльності:
  • Захист соціально-трудових прав і гарантій профспілки;
  • Охорона і безпека та безпека праці;
  • Профілактика захворюваності з тимчасовою втратою працездатності та травматизму;
  • Проведення культурно-масової та спортивно-оздоровчої роботи;
  • Сприяння роботі молодіжної та ветеранської організацій.

60-ти річний ювілей СМСЧ-9 профспілкова організація зустрічає в постійному вдосконаленні стилю і методів роботи, спрямованих на поліпшення якості медичної допомоги, захисту соціальних гарантій членів профспілки.