Про виконання «Державній цільовій Програми радіаційного і соціального захисту населення м. Жовті Води на 2013—2022 роки» по галузі «Охорона здоров’я» за 2017 рік

Друк

Про виконання

«Державній цільовій Програми радіаційного і соціального захисту населення м. Жовті Води на 2013—2022 роки» по галузі «Охорона здоров’я» за 2017 рік

 

Метою Програми є забезпечення мешканців м. Жовті Води від радіаційного впливу та пов’язаних з ним шкідливих чинників, поліпшення соціального захисту населення, а також збереження здоров'я населення міста.

 

За рахунок коштів Програми в галузі «Охорона здоров’я» ДЗ «СМСЧ №9 МОЗ України»здійснюються видатки на виконання наступних заходів:

-   відшкодування частини вартості харчування хворих, що перебувають на стаціонарному лікуванні у Закладі;

-    відшкодування частини вартості харчування дітей віком від 0 до 5 місяців життя;

-    харчування дітей з генетичними захворюваннями (діти віком від 3 до 18 років включно, хворі на фенілкетонурію);

-    безкоштовне зубне протезування за винятком зубного протезування з дорогоцінних металів для осіб, які мають стаж роботи понад 10 років на підприємствах з видобутку та переробки уранової сировини, інвалідів, ветеранів праці та інших пільгових категорій;

-   забезпечення функціонування відділення відновлювального лікування та відділення функціональної діагностики;

-   придбання медичного обладнання та медикаментів для забезпечення Закладу.

 

Згідно кошторису доходів і витрат на 2016 року по КТКВМБ 090412 було заплановано надходження асигнувань в сумі – 2082000,00 грн.

Фінансування надійшло в сумі 2078786,05 грн., що становить 99,8% від затвердженої суми по кошторису на звітний період.

Дані приведені у таблиці:

КЕКВ

Затверджено на звітний рік
Затверджено на звітний період
Профінансовано
Касові видатки
Залишки коштів
Фактично
2111
681128,00
681128,00
681127,08
681127,08

0,00

681127,08
2120
151261,00
151261,00
151260,29
151260,29

0,00

151260,29
2210

10600,00

10600,00

10476,85

10476,85

0,00

19187,20

2220
245036,00
245036,00
244860,63
244860,63
0,00
224526,36
2230
685411,00
685411,00
684027,33
684027,33
0,00
718672,37
2240
14263,00
14263,00
14201,94
14201,94

0,00

14201,94
2271

96195,00

96195,00

95048,44

95048,44

0,00

95048,44

2272
9585,00
9585,00
9262,50
9262,50
0,00
9262,50
2273
127521,00
127521,00
127521,00
127521,00

0,00

127521,00
2730
61000,00
61000,00
60999,99
60999,99

0,00

60999,99
Всього:
2082000,00
2082000,00
2078786,05
2078786,05
0,00
2101807,17
По даним приведеним у таблиці можна провести аналіз усіх кодів по графам: профінансовано, касові та фактичні видатки.

 

Щодо видаткової частини:

КЕКВ 2111 «Оплата праці працівників бюджетних установ» Відхилення фактичних видатків від касових немає. Заборгованості немає. Заробітна плата працівникам Відділення відновлювального лікування ( далі – ВВЛ) виплачена повністю.

 

КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату». Відхилення фактичних видатків від касових немає. Заборгованості немає. Нарахування на заробітну плату перераховано до бюджету повністю.

 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, в тому числі м'який інвентар та обмундирування». Відхиленнякасових видатків від фактичних складають в сумі – 8710,35 грн.

Касові видатки за 2016 рік складають – 10476,85 грн. Придбано засоби для миття та чищення, будівельні матеріали для проведення поточного ремонту у приміщеннях ВВЛ після опалювального сезону, бланки документів, канцелярські та інші господарські товари.

Протягом звітного періоду на потреби ВВЛ було використано запаси на суму 19187,20 грн. Залишки на кінець звітного періоду складають 1642,00 грн. в т.ч.:

§         засоби для миття та чищення – 773,85 грн.;

§                                       канцелярські товари – 102,60 грн.;

§                                       інші господарські матеріали  – 765,55 грн.

Фактичні видатки перевищують касові видатки в зв’язку з тим, що протягом звітного періоду на потреби Закладу були використані матеріальні цінності, які були в наявності на початок цього періоду і оплату здійснено в попередньому звітному році.

 

КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали». Відхиленнякасових видатків від фактичних складають в сумі – 20334,27 грн.

 

Назва

Залишок на 01.01.2016

Надходження

Вибуття

Залишок на 01.01.2017

Туберкулін

44827,06

0

44827,06

0

Наркотичні засоби та психотропні речовини

3210,00

89659,84

66849,09

26020,75

Кисень медичний

0

70199,49

70199,49

0

Лікарські засоби

0

64458,95

29022,19

35436,76

Рукавички стерильні, нестерильні

0

2000,00

400,00

1600,00

Інструменти та прилади медичні

0

4200,00

3710,40

489,60

Перев’язувальні матеріали

0

2745,85

1167,33

1578,52

Дезінфекційні та антисептичні засоби

987,30

9871,20

7756,50

3102,00

Вироби медичного призначення

0

1725,30

594,30

1131,00

Всього:

49024,36

244860,63

224526,36

69358,63

 

Для забезпечення Закладу медикаментами в 2016 році було придбано кисень медичний і наркотичні засоби та психотропні речовини.

Всі інші медичні вироби та лікарські засоби, які обліковуються на залишку на кінець звітного періоду придбані для забезпечення функціонування ВВЛ.

 

КЕКВ 2230 «Продукти харчування». Касові видатки за 2016 рік складають – 684027,33 грн.

Протягом звітного періоду було здійснено оплату за отриманий товар, надані послуги, в т. ч.:

- забезпечення харчуванням хворих, що знаходяться на лікуванні в стаціонарних відділеннях – 271000,00 грн.;

- спеціальний продукт харчування для дітей хворих на фенілкетунорію – 160995,90 грн.;

- сухі молочні суміші для дітей віком від 0 до 5 місяців життя – 12581,77 грн.;

- продукти харчування ВВЛ – 239449,66 грн.

Фактичні видатки складають – 718672,37 грн.

Залишок на кінець звітного періоду складає 61338,31 грн., в т. ч.:

- продукти харчування хворих, що знаходяться на лікуванні в стаціонарних відділеннях – 19361,42 грн.;

-        спеціальний продукт харчування для дітей хворих на фенілкетунорію на суму 28344,36 грн.;

-        сухі молочні суміші для дітей віком від 0 до 5 місяців життя на суму 13505,22 грн.;

-        продукти харчування у ВВЛ на суму 127,31 грн.

Фактичні видатки перевищують касові видатки в зв’язку з тим, що протягом звітного періоду на потреби Закладу були використані продукти харчування, які були в наявності на початок цього звітного періоду і оплату здійснено в попередньому звітному році.

 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)». Відхиленькасових видатків від фактичних не має. Кошти було витрачено на оплату:

-        за послуги зв'язку – 1351,68 грн.;

-        за послуги із вивезення твердих побутових відходів –1369,44 грн.;

-        за послуги з прання білизни – 5878,50 грн.;

-        заправка картриджу та поточний ремонт офісної техніки – 1800,00 грн.;

-        за послуги з виконання дезінсекції, дератизації – 200,30 грн.;

-        за послуги з повірки медичного обладнання – 3602,02 грн.

 

КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання». Різниця між касовими видатками та фактичними видатками відсутня.

 

КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання і водовідведення». Різниця між касовими видатками та фактичними видатками відсутня.

 

КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії». Відхилення касових видатків від фактичних видатків немає.

 

КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню». Відповідно до законодавства за цим кодом економічної класифікації видатків у звітному періоді витрати здійснювались на безкоштовне зубне протезування пільговим категорія населення. Відхилень фактичних видатків від касових видатків немає.

Пільгові умови (категорія)

Одиниця виміру (чоловік,)

Касові витрати

Фактичні витрати

Учасники війни

1

1005,56

1005,56

Особи зі стажем роботи понад 10 років з видобутку та переробки уранової сировини

32

59319,33

59319,33

Учасники бойових дій

1

675,10

675,10

Разом

 

60999,99

60999,99

 

 

Начальник                                                                                                               Н. М. Тарасьєва

 

Головний бухгалтер                                                                                               Н. А. Сиротіна